ד"ר שרון ידיןמרצה בכירה

בית הספר למשפטים ובית הספר למנהל עסקים
המרכז האקדמי פרס, רחובות
בניין B, חדר 569
טל. 08-9390520 שלוחה 243
דוא"ל: sharon@yadin.com
Sharon Yadin, E-Regulation, 38 Cardozo Arts & Entertainment Law Journal (forthcoming 2020) [featured in Legal Theory Blog]

Sharon Yadin, Shaming Big Pharma, 36 Yale Journal on Regulation Bulletin 131 (2019) [recommended by SSRN editors on Weekend Reads and featured in Bookforum and I*CONnect] 0

Sharon Yadin, Saving Lives Through Shaming, 9 Harvard Business Law Review Online 57 (2019) [featured in I*CONnect]0

Sharon Yadin, Regulatory Shaming, 49 Environmental Law 407 (Lewis & Clark) (2019) [recommended in Legal Theory Blog, featured in Comparative Administrative Law Blog (Yale Law), Regulation Digest (GW Univ.) and I*CONenct, and discussed in The Regulatory Review (Penn Law) and Energía a Debate]
Sharon Yadin, Israel’s Law and Regulation After the Gas Discoveries, in Regulation in Israel: Values, Effectiveness, Methods (Eyal Tevet et al eds., Palgrave Macmillan: New York, forthcoming 2020)s

שרון ידין "צו השעה: שיתוף ציבור בצו מוסכם" המשפט כה (חוברת מיוחדת בנושא מהפכת השקיפות וחופש המידע, צפוי להתפרסם ב-2020)

שרון ידין "המרחב ההבעתי של הרגולציה: האם המדינה צריכה לבייש?" משפט ועסקים כג (צפוי להתפרסם ב-2019)


שרון ידין "כריש, תנין ולוויתן: על הבטחות מנהליות, חוזים רגולטוריים וחיות אחרות במתווה הגז הטבעי" מחקרי משפט לב 213 (2019) (נזכר בהנחיית היועמ"ש לממשלה בנושא הבטחות מנהליות)

שרון ידין "ערוצי טלוויזיה: הערכת מודל האכיפה של הרשות השנייה" רגולציה בישראל: ערכים, אפקטיביות, שיטות 320 (מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, יצחק גל-נור ואייל טבת עורכים, 2019)

שרון ידין "בג"ץ מתווה הגז הטבעי והחוזה הרגולטורי: שינוי פרדיגמה במנהל ובמשפט הציבורי" משפט וממשל יט 565 (2018)
שרון ידין "הרגולציה השקטה: הסדרי אכיפה בלתי פורמליים של רשות ניירות ערך ומקרה אייפקס-פסגות" מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות 169 (משפט חברה ותרבות, ישי בלנק ואח' עורכים, אוניברסיטת תל אביב, 2016)


שרון ידין "קצר בתקשורת: בין אינטרס ציבורי לאינטרס פרטי ברגולציה של ערוץ עשר" דין ודברים ח 391 (2015) (זוכה פרס לייקרס)

שרון ידין (עם טלי תאני-הררי) "המארג הרגולטורי-חינוכי: סימון תכניות טלוויזיה בסביבה התקשורתית החדשה" מסגרות מדיה 13, 20 (2014) (נזכר באמנה לתכני הטלוויזיה לילדים ולנוער של משרד התקשורת)

שרון ידין "מהי רגולציה? הצעה להגדרה בעקבות מופעים ראשונים של המונח בחקיקה הישראלית" חוקים בקצרה 6 (2014) (אוזכר בבית המשפט העליון בע"א 6187/15, בג"ץ 1893/11 ועע"מ 867/11, ובבית המשפט המחוזי עפ"ג 24721-12-14)

שרון ידין "מדיניות לאסדרה סביבתית אינטגרטיבית של מפעלי תעשייה בישראל - רקע, עקרונות יסוד והמלצות ליישום" דוח עבור המשרד להגנת הסביבה (2014)

שרון ידין "חוזים רגולטוריים בשווקים פיננסיים בישראל" עיוני משפט לה 447 (2012) (זוכה פרס גורני)

שרון ידין "רגולציה עצמית בשוק הבנקאות הישראלי" רבעון לבנקאות מה 19 (2010)

שרון ידין "שינוי מבני, 'מהפיכת ניוד' וייעוץ פנסיוני לכולם - מה נותר מהבטחות רפורמת בכר?" תאגידים ז 94 (2010)

שרון בר (ידין) "הסדרי ניהול קטגוריות של מוצרי צריכה בשוק הקמעונאי - היבטים בהגבלים עסקיים" תאגידים ד 108 (2007)